Mamodiagnostické a screeningové centrum

NOVINKA:  JEŠTĚ PŘESNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ IDENTIFIKACE KARCINOMU PRSU DÍKY UMĚLÉ INTELIGENCI TZV. TŘETÍMU ČTENÍ VÝSLEDKU VYŠETŘENÍ

 

Přístrojové vybavení: SELENIA DIMENSIONS 6000

Úmělá inteligence: TRANSPARA

Komplexní preventivní, diagnostická, léčebná a poradenská činnost

Proč si vybrat právě naše pracoviště?

 • Jsme akreditované mamografické screeningové pracoviště
 • Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami
 • Možnost doplnění vyšetření na magnetické rezonanci
 • Možnost doplnění vyšetření na UZ v rámci jedné návštěvy
 • Nadstandartní přístrojové vybavení - plně digitalizované
 • Využití ÚMĚLÉ INTELIGENCE při vyhodnocování snímků
 • Krátké objednací lhůty
 • Jednodenní diagnostika - vyšetření i výsledek v jednom dni
 • V případě podezřelého nálezu v prsu je prováděna biopsie pod digitální stereotaxí. Výhodou je přesné zaměření cílené oblasti v 3D a podstatně větší komfort pro ženu.
 • Zajištění veškeré následné péče
 • Příjemné, moderní, nestresující prostředí
 • Profesionální, stále se vzdělávající personál

Co je Mamografický screening?

Screening je celostátní zdravotnický program, zaměřující se na včasný záchyt zhoubných nádorů prsu prováděný organizovaným preventivním vyšetřením v populaci. Screeningem je tedy míněno preventivní vyšetřování žen, které nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádorového onemocnění prsu - jedná se tedy o tzv. bezpříznakové ženy. Cílem screeningu je zvýšit četnost záchytu zhoubných nádorů prsů a přednádorových stavů, a tím snížit úmrtnost na rakovinu prsu v České republice. Vyšetření se provádí ve screeningových centrech.

 Nabízená vyšetření

 • Mamografické snímky + speciální snímky, např. cílený snímek, cílený zvětšený snímek. Na vyhodnocení snímků se podílí úmělá inteligence.
 • Sonografické (UZ) vyšetření prsu
 • Vyšetření prsu na magnetické rezonanci (MR)
 • Bioptické vyšetření pod digitální stereotaxí
 • Duktografie
 • Nástřik duktu patentní modří
 • Zavádění vodičů do lézí pod stereotaktickou nebo UZ kontrolou

Přístrojové vybavení

Jsme vybaveni nejmodernější přístrojovou technikou americké firmy Hologic, přenášející obraz digitální formou s integrací snímků do PACs systému.

SELENIA DIMENSIONS 6000 patří mezi nejkvalitnější  mamografy svého druhu v celosvětovém měřítku. 

Přednosti mamografu SELENIA DIMENSIONS:

 • Mimořádně ostrý obraz při nízské radiační zátěži.
 • Průkopnická technologie 3D mamografie.
 • Včasná detekce rakoviny prsu.
 • Ergonomický kompresní lopatka F.A.S.T. pro komfort pacientky.

Vysoká kvalita přístroje, vyškolený personál a pravidelné kontroly SÚJB zaručují minimalizování radiační zátěže.

 

 Základní varianty mamografického vyšetření

Screeningové mamografické vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění

 • ženy mají žádanku od svého praktického lékaře nebo gynekologa
 • věk 45 let a více
 • poslední provedená mamografie hrazená ze zdravotního pojištění byla před 2 lety
 • jedná se o bezpříznakové ženy (ženy bez zjevných známek nádoru prsu)

Screeningové mamografické vyšetření samoplátkyně

 • provádí se u bezpříznakových žen nesplňující výše uvedená kritéria

Vyšetření žen s klinickým příznakem nádoru prsu - symptomatické ženy:

V těchto případech by žena měla navštívit svého praktického lékaře, gynekologa nebo onkologa, který zajistí další postup. 

Sonografie (UZ) prsů

 • s žádankou od praktického lékaře nebo gynekologa je vyšetření hrazeno ze zdravotního pojištění
 • bez žádanky si žena vyšetření hradí 

Ceník pro samoplátkyně:

Mamografie ( Snímky levého a pravého prsu ve dvou projekcích )      953,- Kč
Sonografie ( UZ ) prsů       550,- Kč

 

 

Příprava a průběh vyšetření

Příprava na vyšetření

Před vyšetřením, prosím, nepoužívejte žádné antiperspiranty, deodoranty a tělová mléka.

Průběh vyšetření

Po příchodu do našeho centra se nahlásíte na recepci, kde předáte žádanku od vašeho obvodního lékaře nebo gynekologa a recepční Vás požádá o vyplnění formuláře pro mamografické vyšetření ( můžete si ho také stáhnout v pdf formátu, viz. SOUBORY KE STAŽENÍ a přinést už vyplněný sebou, tím si zkrátíte čas strávený u nás)

V kabince se svléknete do půl těla a radiologická asistentka Vás na mamografu osnímkuje. Standardně se dělají 4 snímky ve dvou projekcích. Samotný zákrok může být mírně nepříjemný, způsobený stlačením prsu, ale naše pracoviště používá systém odpružených kompresních lopat, a tím je případný diskomfort minimalizován. Odpružení lopat také  zaručuje rovnoměrné rozložení komprese po celém prsu. Díky rovnoměrné kompresi Vás zatížíme nižší radiační dávkou. 

Snímky vyhodnotí lékařka. Vy se zatím posadíte v čekárně a vyčkáte výzvy z ordinace, kde budete informováni o výsledku. Případně, je-li nutné bude vyšetření doplněno o sonografické - UZ vyšetření. Poté si vyzvednete výsledek - nález v tištěné formě na recepci. Celková doba vyšetření se pohybuje kolem 30 až 45 minut.

Objednání

Na mamografické vyšetření je nutné se objednat telefonicky nebo osobně na recepci centra Mamografie na POLIKLINICE - JIRÁSKOVA 1389, Rychnov nad Kněžnou, (I.PATRO)

Krátká objednací dobaakutně po domluvě s lékařkou

Případné dotazy na e-mail:  mammografieRK@seznam.cz

Ordinační doba:

Po - Pá:   7:00 - 14:00 hod.      telefon  494 515 673