Mamodiagnostické a screeningové centrum

Přístrojové vybavení: SELENIA DIMENSIONS 6000

Mamodiagnostické a screeningové centrum

Co je Mamografický screening?

Screening je celostátní zdravotnický program, zaměřující se na včasný záchyt zhoubných nádorů prsu prováděný organizovaným preventivním vyšetřením v populaci. Screeningem je tedy míněno preventivní vyšetřování žen, které nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádorového onemocnění prsu - jedná se tedy o tzv. bezpříznakové ženy. Cílem screeningu je zvýšit četnost záchytu zhoubných nádorů prsů a přednádorových stavů, a tím snížit úmrtnost na rakovinu prsu v České republice. Vyšetření se provádí ve screeningových centrech.

Souhrn nabízených vyšetření:

 • Mamografické snímky + speciální snímky, např. cílený snímek, cílený zvětšený snímek
 • Sonografické - UZ vyšetření prsu
 • Vyšetření prsu na magnetické rezonanci
 • Bioptické vyšetření pod digitální stereotaxí
 • Duktografie
 • Nástřik duktu patentní modří
 • Zavádění vodičů do lézí pod stereotaktickou nebo UZ kontrolou

Přístrojové vybavení:

Jsme vybaveni nejmodernější přístrojovou technikou americké firmy Hologic, přenášející obraz digitální formou s integrací snímků do PACs systému.

SELENIA DIMENSIONS 6000 patří mezi nejkvalitnější  mamografy svého druhu v celosvětovém měřítku. 

Přednosti mamografu SELENIA DIMENSIONS:

 • Mimořádně ostrý obraz při nízské radiační zátěži.
 • Průkopnická technologie 3D mamografie.
 • Včasná detekce rakoviny prsu.
 • Ergonomický kompresní lopatka F.A.S.T. pro komfort pacientky.

Vysoká kvalita přístroje, vyškolený personál a pravidelné kontroly SÚJB zaručují minimalizování radiační zátěže.

Ceník - základní varianty mamografického vyšetření:

Screeningové mamografické vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění:

 • ženy mají žádanku od svého praktického lékaře nebo gynekologa
 • věk 45 let a více
 • poslední provedená mamografie hrazená ze zdravotního pojištění byla před 2 lety
 • jedná se o bezpříznakové ženy ( ženy bez zjevných známek nádoru prsu)

Screeningové mamografické vyšetření samoplátkyně:

 • provádí se u bezpříznakových žen nesplňující výše uvedená kritéria

Vyšetření žen s klinickým příznakem nádoru prsu - symptomatické ženy:

V těchto případech by žena měla navštívit svého praktického lékaře, gynekologa nebo onkologa. Ten zajistí další postup a pokud se u ženy provede mamografické vyšetření, JE VŽDY HRAZENO ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.

Ceník:

Mamografie ( Snímky levého a pravého prsu ve dvou projekcích )      953,- Kč
Sonografie ( UZ ) prsů       500,- Kč

 

Proč si vybrat právě naše pracoviště?

 • Možnost doplnění vyšetření na magnetické rezonanci
 • Možnost doplnění vyšetření na UZ v rámci jedné návštěvy
 • Nadstandartní přístrojové vybavení - plně digitalizované
 • Komplexní preventivní, diagnostická, léčebná a poradenská činnost
 • Krátké objednací lhůty
 • Jednodenní diagnostika - vyšetření i výsledek v jednom dni
 • V případě podezřelého nálezu v prsu je prováděna biopsie pod digitální stereotaxí. Výhodou je přesné zaměření cílené oblasti v 3D a podstatně větší komfort pro ženu.
 • Zajištění veškeré následné péče
 • Příjemné, moderní, nestresující prostředí
 • Profesionální, stále se vzdělávající personál

Jak celý proces probíha?

Příprava a průběh vyšetření

Příprava na vyšetření:

Před vyšetřením, prosím, nepoužívejte žádné antiperspiranty, deodoranty a tělová mléka.

Průběh vyšetření

Po příchodu do našeho centra se nahlásíte na recepci, kde předáte žádanku od vašeho obvodního lékaře nebo gynekologa a recepční Vás požádá o vyplnění formuláře pro mamografické vyšetření ( můžete si ho také stáhnout v pdf formátu, viz. SOUBORY KE STAŽENÍ a přinést už vyplněný sebou, tím si zkrátíte čas strávený u nás)

V kabince se svléknete do půl těla a radiologická asistentka Vás na mamografu osnímkuje. Standardně se dělají 4 snímky ve dvou projekcích. Samotný zákrok může být mírně nepříjemný, způsobený stlačením prsu, ale naše pracoviště používá systém odpružených kompresních lopat, a tím je případný diskomfort minimalizován. Odpružení lopat také  zaručuje rovnoměrné rozložení komprese po celém prsu. Díky rovnoměrné kompresi Vás zatížíme nižší radiační dávkou. 

Snímky vyhodnotí lékařka. Vy se zatím posadíte v čekárně a vyčkáte výzvy z ordinace, kde budete informováni o výsledku. Případně, je-li nutné bude vyšetření doplněno o sonografické - UZ vyšetření. Poté si vyzvednete výsledek - nález v tištěné formě na recepci. Celková doba vyšetření se pohybuje kolem 30 až 45 minut.

Objednání

Na mamografické vyšetření je nutné se objednat telefonicky nebo osobně na recepci centra Mamografie v areálu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou.

Objednací doba: 7 až 14 dnů, akutně po domluvě s lékařkou

Případné dotazy na e-mail:  mammografieRK@seznam.cz

Ordinační doba:

Po - Pá:   7:00 - 14:00 hod.      telefon  494 502 650