CT -  počítačová tomografie

Přístrojové vybavení: CT OPTIMA CT660     64 řádkový skener 

Oproti starším generacím významně snížena radiační zátěž.                  

Krátká objednací doba

 

CT - počítačová tomografie

 

Co je počítačový tomograf?

Počítačový tomograf je radiodiagnostická zobrazovací metoda. Používá rentgenové záření k získání obrazu, který je velmi složitou metodou přepočítán počítačem. Takto získané obrazy je možno dále zpracovávat do dalších rovin. Vyšetření vede a popisuje lékař radiolog.

Na našem pracovišti provádíme konvenční CT vyšetření : CT hlavy, krku, hrudníku, páteře, končetin, břicha a malé pánve, CT angiografie.

NOVĚ  CT KORONAROGRAFIE - vyšetření srdečních tepen s nitrožilním podáním kontrastní látky. Zobrazování průchodnosti cévního řečiště, aortokoronárních bypassů, apod. Vyšetření je vhodné pro mladší pacienty se stenokardiemi na podkladě např. NCA, vertebrogenních obtíží, apod. Pozitivní nálezy mají návaznost na kardiologa.

Vyšetření je hrazeno zdravotními pojišťovnami a je v ceně klasického CT.

 

 

Souhrn náležitostí potřebných k provedení vyšetření na CT:

  • ŽÁDANKA od ošetřujícího lékaře
  • U vyšetření, kde se předpokkládá aplikace KL je  nutné  a) vyplněný INFORMOVANÝ SOUHLAS pacienta s provedením CT vyšetření s aplikací jodové kontrastní látky (alergickou anamnézu a laboratorní hodnoty vyplní ošetřující lékař) - zjištění alergické anamnézy je nezbytnou informací pro provedení vyšetření​. Informovaný souhlas na CT si můžete vyplnit a vytisknout v SOUBORECH KE STAŽANÍ                  ​                                                                                                                                                                                                                                                                                             b)  PŘÍPRAVA PACIENTA -  přípravu vždy provádí ošetřující lékař pacienta.

PŘÍPRAVA PACIENTA S POZITIVNÍ ALERGICKOU ANAMNÉZOU

  • 5 hodin před vyšetřením lačnit a nekouřit
  • užití kotikoidního preparátu Prednisonu 20mg  v režimu 12 hodin před vyšetřením 2 tablety, 2 hodiny před vyšetřením 1 tabletu
  • stanovení laboratorní hodnoty kreatininu a urey
  • pacienta předem dostatečně hydratovat

PŘÍPRAVA PACIENTA BEZ ALERGICKÉ ANAMNÉZY 

  • 5 hodin před vyšetřením lačnit a nekouřit
  • pacienta předem dostatečně hydratovat

 

Průběh vyšetření

Záleží na tom, co máme vyšetřit. Pokud budeme vyšetřovat bez aplikace kontrastní látky (KL), je to jednoduché. V kabince si odložíte oděv  dle instrukcí personálu CT pracoviště. Po té se položíte na lehátko CT přístroje a provede se požadované vyšetření.

  U vyšetření s kontrastní látkou vám bude navíc zavedena kanyla do žíly a aplikována kontrastní látka. Během aplikace KL můžete pocítit teplo, které se rozlije do celého těla, ale vzápětí odezní. Po skončení vyšetření se ještě posadíte na 30min. do čekárny. Pokud se neobjeví možná pozdní reakce na KL, budete si moci odejít. Výsledek obdrží váš ošetřující lékař.

Doporučení: po vyšetření přijímejte dostatek tekutin, nejméně 2l, aby se KL co nejrychleji vyloučila z těla.

 

Objednání:

Objednat se můžete telefonicky nebo osobně.

Telefon CT - 494 515 646

Statimová vyšetření po domluvě s lékařem.

Ordinační doba:

Po - Pá:   7.00 - 14.00 hodin