Rychlý kontakt

RDG CENTRUM, s.r.o.

Jiráskova 1389

516 01 Rychnov n. Kn.

rdg@rdgcentrum.eu

Fax: +420 494 532 050

Fax: +420 494 545 991 (mamografie a MR)

Vedení/administrativa

Prim.MUDr. Milan Čižinský, CSc.
+420 494 515 640

Vedoucí radiologický asistent
+420 731 163 641

Ekonomický úsek
+420 494 515 609
+420 734 141 177

CT - vyšetření na počítačovém tomografu

Přístrojové vybavení: BrightSpeed Elite od firmy GE

 

Co je počítačový tomograf?

Počítačový tomograf je radiodiagnostická zobrazovací metoda. Používá rentgenové záření  k získání obrazu, který je velmi složitou metodou přepočítán počítačem. Takto získané obrazy je možno dále zpracovávat do dalších rovin. Vyšetření vede a popisuje lékař radiolog.

Příprava a průběh vyšetření:

Mám žádanku na CT vyšetření od svého lékaře. Co všechno musím udělat?

Musím se na vyšetření objednat.  A to buď osobně nebo telefonicky, viz. Kontakty k objednání.

S žádankou a  informovaným souhlasem se dostavíte na CT odd.. Informované souhlasy jsou k dispozici v SOUBORECH KE ZTAŽENÍ.

Každá žádanka k CT vyšetření by měla být v tištěné formě a obsahovat:

-jméno a příjmení pacienta, RČ pacienta, pojišťovnu pacienta, IČZ, odbornost, diagnózu související s požadovaným vyšetřením, důvod požadavku, datum, razítko a podpis indikujícího lékaře. 

Jak vyšetření probíhá?

Záleží na tom, co máme vyšetřit. Pokud budeme vyšetřovat bez použití kontrastní látky (KL), je to jednoduché. V kabince si odložíte oděv  dle instrukcí personálu CT pracoviště. Po té se položíte na lehátko a budete zavezeni do CT přístroje. Pokud bude potřeba, budete seznámeni s eventuálním dýcháním. U některých vyšetření je nutno předem  vypít určité množství ředěné kontrastní látky s vodou. To se dozvíte při objednání, takže vás nezaskočí, že se vyšetření protáhne o cca 90 minut. U vyšetření s kontrastní látkou vám bude zavedena kanyla do žíly na ruce. Během aplikace KL můžete pocítit teplo, které se rozlije do celého těla a vzápětí odezní. Po skončení vyšetření se ještě posadíte na 20min. do čekárny. Pokud se neobjeví možná pozdní reakce na KL, budete si moci odejít. Výsledek obdrží váš ošetřující lékař. V ten den přijímejte dostatek tekutin, nejméně 2l, aby se KL co nejrychleji vyloučila z těla.

Souhrn náležitostí potřebných k provedení vyšetření na CT:

  1. Správně vyplněná žádanka
  2. Souhlas pacienta s provedením vyšetření CT (vyplněný indikujícím lékařem)
  3. Podána doporučovaná premedikace v případě pacienta s alergickou anamnézou

Také žádáme o výsledky vyšetření, které byly již  dělány a souvisí s požadovaným vyšetřením.

Kontakty k objednání:

Objednat se můžete telefonicky nebo osobně.

Poliklinika v areálu Oblastní nemocnice (v suterénu budovy),

Jiráskova 1389,  Rychnov nad Kněžnou

Telefon CT - 494 515 646

Statimová vyšetření po domluvě s lékařem.

Ordinační doba:

Po - Pá:   7.00 - 14.00 hodin

 

Vítáme Vás v našem RDG centru

Jsme  moderní zdravotnické zařízení nabízející komplexní služby v oboru RADIODIAGNOSTIKA. Naše pracoviště je na vysoké technické úrovni. Je plně digitalizované, což přináší vysokou kvalitu obrazové dokumentace a následně vysokou výtěžnost ze samotného vyšetření.
U nás najdete pracoviště magnetické rezonance, CT, RTG, OPG (rtg zubů), mamografie (mamodiagnostika a mamografický screening) a Intervenční radiologie.

Předností naší společnosti je profesionalita a dlouholetá zkušenost.  Samozřejmostí je osobní přístup a vysoká pečlivost.

Nabízíme Vám ...

U nás najdete pracoviště:

  • Digitální RTG
  • RTG zubů (OPG)
  • Magnetická rezonance (MR)
  • Počítačová Tomografie (CT)
  • Mamografie a screening
  • Intervenční radiologie